Biografie


Wout van Andel, geboren in 1953 te Rotterdam, begon zijn muziekstudie op 41/2- jarige leeftijd met pianolessen, hoewel hij al een voorliefde toonde voor het orgel. De toen geldende opvatting was dat pianospelen beter was voor de technische ontwikkeling. Toen hij 11 jaar oud was kreeg hij orgelles van Jan Brandwijk. Na verder lessen te hebben gehad van o.a. Henk Klop te Rotterdam en Mees van Huis te Utrecht, ving hij begin 1973 de vakstudie aan bij Nico van den Hooven aan het Utrechts Conservatorium. Daar behaalde hij in 1977 het einddiploma solospel. Hij zette zijn studie nog enige tijd voort bij Ewald Kooiman te Amsterdam. In 1978 won hij de eerste prijs van het te Nijmegen gehouden tweejaarlijkse Internationale Rijnstreek Orgelconcours.

Organist, kerkmusicus
Wout van Andel was verbonden aan de Protestantse gemeenten te Leusden en Driebergen tot december 2012. Van december 2012 tot december 2019 was hij organist van de Grote Kerk in Apeldoorn.
Luisterfragment (Een deels geïmproviseerde bewerking op Lied 737 / Gezang 265 Jeruzalem, mijn vaderstad)
Luisterfragment (Herr Christ, der einig Gottes Sohn, uit cantate 22, J.S. Bach, bew. Wout van Andel).

Componist
Als componist heeft Wout van Andel o.a. meegewerkt aan de bundels
  • Koraalbewerkingen over de 491 gezangen
  • Koraalbewerkingen over de 150 psalmen
  • Koraalboek bij de 150 psalmen 
  • Nieuw Orgelboek bij de 491 gezangen  en aan de
  • Begeleidings- en koorbundel bij het Liedboek 2013
Als één van de samenstellers van de liedbundel Hoop van alle volken heeft hij diverse begeleidingen bij deze bundel geschreven.

Het overige oeuvre bestaat uit werken voor orgel, orgel/piano + cantorij (en instrumenten), vrijwel alle geschreven voor liturgisch gebruik.

Docent
Als docent orgel is hij werkzaam te Leusden.